സമസ്ത മദ്റസ വാർഷിക പരീക്ഷ പരിശീലനം | Model examination

 • വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ വാർഷിക പരീക്ഷ പേപ്പറുകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ 
 • മുഴുവൻ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വരെ പല ആവർത്തി പരിശീലിക്കുക
 • സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാർക്ക് കാണാത്തവർ മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്തു വരിക, അവിടെ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും


11 تعليقات

 1. Le plus one :njangal pottanaanoo??

  ردحذف
 2. الردود
  1. Class 10 is public exam that the reason 🙂

   حذف
 3. I think your exams are very good 😊 but,lisan is not okay ,i couldn't understand that. ,😒and you pls change that exam questions 😞.lisan questions very bad 😞 pls change.and better luck for next time 🙂🤠

  ردحذف

إرسال تعليق

أحدث أقدم

Hot Posts