അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ നേര്‍ന്ന് പോസ്റ്റര്‍ നിര്‍മിക്കാം

സമസ്ത പൊതു പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വിജയ ശതമാനം: 98.21%

സമസ്ത പൊതു പരീക്ഷയില്‍ വിജയം നേടിയ പ്രതിഭകള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ നേര്‍ന്ന് പോസ്റ്റര്‍ നിര്‍മിക്കാം.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post

Hot Posts