സ്മാർട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ | CLASS 6 | SMART SOLARSHIP EXAMINATION

 • സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കാണുവാനുള്ള ഒപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും
 • മുഴുവൻ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുക
 

54 تعليقات

 1. ടാങ്ക്യൂ

  ردحذف
 2. Smart scholarship exam

  ردحذف
  الردود
  1. ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല

   حذف
 3. കോർ കാണിക്കുന്നില്ല

  ردحذف
 4. Skor kanunnilla

  ردحذف
 5. Score kanunilla

  ردحذف
  الردود
  1. കോർ കാണിക്കുന്നില്ല

   حذف
  2. Score kanunnilla

   حذف
 6. Score kanunila

  ردحذف
 7. Score kanunila

  ردحذف
 8. Score kanunnilla

  ردحذف
 9. Score kannuannilla

  ردحذف
 10. Score kittunnilla

  ردحذف
 11. Score kanunnilla

  ردحذف
  الردود
  1. സ്കോർ കാണുന്നില്ല

   حذف
 12. പേരും mobile നമ്പറും തെറ്റായി കാണിക്കുന്നു

  ردحذف
 13. Score kanunnilla

  ردحذف
 14. Score kanunnilla

  ردحذف
 15. Score kanunnilla

  ردحذف
 16. Score kittunnilla

  ردحذف
 17. Class 4 kittunnillallo

  ردحذف
 18. score kanikunnila

  ردحذف

 19. Score kannulila

  ردحذف
 20. Score kanunnilla

  ردحذف
 21. Name and number thetichu kannikunnu

  ردحذف
 22. Score kanunnilla

  ردحذف
 23. Mark kaanunnilla

  ردحذف
 24. Score kanunnilla

  ردحذف
 25. Score kannunilla

  ردحذف
 26. SCORE KANUNNILLA

  ردحذف
 27. SCORE KANUNNILLA

  ردحذف
 28. Score kannunnillah

  ردحذف
 29. Score kittunnilla

  ردحذف
 30. Score kanunnilla

  ردحذف
 31. Score kittunnilla

  ردحذف
 32. Submit cheytha shesham refresh cheyyuka pinne view score click cheyyuka

  ردحذف

إرسال تعليق

أحدث أقدم

Hot Posts