സ്മാർട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ | CLASS 5 | SMART SOLARSHIP EXAMINATION

 • സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കാണുവാനുള്ള ഒപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും
 • മുഴുവൻ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുക
 

69 تعليقات

 1. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള question ഇല്ലല്ലോ

  ردحذف
 2. الردود
  1. എന്ത് അടയാളം

   حذف
  2. Mark kanunnilla

   حذف
  3. മാർക്ക്‌ കാണുന്നില്ല

   حذف
 3. General questions illallo

  ردحذف
 4. Janaral qustan illallo

  ردحذف
 5. ജനറൽ question ഇല്ലല്ലോ

  ردحذف
 6. Mark kanunillallo 😭

  ردحذف
 7. Muhammad Nadheem

  ردحذف
 8. My mark result

  ردحذف
 9. Submit cheydhu Mark illallo

  ردحذف
 10. Mark kittiyilla

  ردحذف
 11. My mark evede

  ردحذف
 12. Mark kanunnilla

  ردحذف
 13. Mark kanunnilla

  ردحذف
 14. Mark kanunnillallo

  ردحذف
 15. Naan full ezhithi ennte mark ‼️

  ردحذف
 16. Mark kannulyahaa 🙄

  ردحذف
 17. മാർക്ക് അറിയുന്നില്ല

  ردحذف
 18. Mark ariyunnnilla

  ردحذف
 19. മാർക്ക് അറിയുന്നില്ല

  ردحذف
 20. Mark kanunnila

  ردحذف
 21. പോര ഒന്നും കൂടി ഉഷാറാവണം

  ردحذف
 22. കുഴപ്പമില്ല

  ردحذف
 23. മാർക്ക് വരുന്നില്ല എന്തുവാ ചെയ്യാ

  ردحذف
 24. എന്റെ മാർക്ക് വരുന്നില്ല

  ردحذف
 25. മാർക്ക് വരുന്നത് എവിടെ
  നോക്കുക

  ردحذف
 26. I didn't got mark

  ردحذف
 27. വെറെ ഈസ്‌ mark

  ردحذف
 28. Mark kanunnilla

  ردحذف
 29. മാർക്ക് വരുന്നില്ല

  ردحذف
 30. Mark kittiyilla

  ردحذف
 31. Mark kittiyilla

  ردحذف
 32. Mark yetre ante🤔

  ردحذف

إرسال تعليق

أحدث أقدم

Hot Posts