അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷയുട സെപ്പറേറ്റ് ടൈംടേബിൾ | Madrasa exam time table | October 2023

 അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷയുടെ ഓരോ ക്ലാസുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  ടൈം ടേബിളുകൾ തഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം, പിക്ച്ചറുകളിൽ ലോങ്ങ് പ്രസ്സ് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം, തഴെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ

 


1 Comments

  1. വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു

    ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post

Hot Posts