പൊതുപരീക്ഷ പഠന പരിശീലനം | Madrasa Topper

നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഈ വർഷം പൊതുപരീക്ഷ എഴുതുന്നോ.. 

പൊതു പരീക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മദ്റസ ഗൈഡ് ഒരുക്കുന്ന ഒരു അധ്യയന വർഷത്തെ പഠന പരിശീലനം, മദ്റസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത്

എന്താണ് മദ്റസ ഗൈഡ് പ്രീമിയം സ്റ്റുഡെന്റ് സ്കീം ?

മദ്രസയിൽ പൊതു പരീക്ഷ ക്ലാസുകളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ നോട്സുകളും, ചോദ്യോത്തരങ്ങളും, മോഡൽ പരീക്ഷയും മറ്റു പരിശീലനങ്ങളും നൽകി ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുവാനും പഠിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും പ്രാപ്തരാക്കുന്ന സ്കീമാണിത്

പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

👁‍🗨 ക്ലാസ് നോട്സുകൾ
👁‍🗨 തദ് രീബാത്തുകൾ
👁‍🗨 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
👁‍🗨 ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ്
👁‍🗨 മോഡൽ പരീക്ഷകൾ
👁‍🗨 എക്സാം ട്രെയിനിങ്
👁‍🗨 റിപ്പീറ്റ് പഠനം
👁‍🗨 ഫോളോ അപ്പ്


കഴിഞ്ഞവർഷം ജോയിൻ ചെയ്തവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ Click Hereഅനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

✒️പഠനം എങ്ങനെ മികച്ചതക്കാം
✒️ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതാം
✒️എങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് എഴുതാം
✒️പരീക്ഷയെ എങ്ങനെ നേരിടാം

ഫീ വിവരങ്ങൾ

👁‍🗨 ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിന് ₹1299
👁‍🗨 ഇപ്പാൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വെറും ₹499
👁‍🗨 Nb: ഈ ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രം ⭕
👁‍🗨 ജോയിൻ ചെയ്തത് മുതൽ വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ അവസാനം വരെയാണ് കാലാവധി

എന്താണ് പ്രത്യേകത?

കേവലം ഒരു ട്യൂഷൻ എന്നതിലുപരി കൃത്യമായ follow up ലൂടെ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കുവാനും ഇസ്ലാമിക ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാനും സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് ഈ സ്കീമിലൂടെ ലഭിക്കുക

താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക
Group Link:

ഉടൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ...

For More WhatsApp
💬 7510 202535
💬 9061 202535

W3.CSS

കഴിഞ്ഞവർഷം ജോയിൻ ചെയ്തവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ Read more

3 تعليقات

إرسال تعليق

أحدث أقدم

Hot Posts