സ്മാർട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ | CLASS 8 | SMART SOLARSHIP EXAMINATION

 • സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കാണുവാനുള്ള ഒപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും
 • മുഴുവൻ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുക
 

62 تعليقات

 1. 9class upload cheyyoo

  ردحذف
 2. 88⅞5👍🏻5😂

  ردحذف
 3. 88⅞5👍🏻5😂

  ردحذف
 4. Result oppan akunnnillllllllllla

  ردحذف
 5. Result epozha varunath

  ردحذف
 6. Result epozha varunath

  ردحذف
 7. 9 class upload cheyyoo

  ردحذف
 8. Result open akunnilla

  ردحذف
 9. Reselt entha veraathe. Eppazha varaa

  ردحذف
  الردود
  1. Reselt submit cheytha sheesham meeloot adichal mathi appol vewie score kanum athu nakkiyaal mathi

   حذف
 10. الردود
  1. ജ്ജ്ഡ്ഡ്മന്ൻ

   حذف
 11. 100%😍☺️

  ردحذف
 12. Result varunnilla

  ردحذف
 13. Result varunnila

  ردحذف
 14. Muhammed AdhilK. K

  ردحذف
 15. Muhammed AdhilK. K

  ردحذف
 16. Result illeeeeeerr

  ردحذف
 17. Result varunnillallooo

  ردحذف
 18. Where is result

  ردحذف
 19. risult entha varathath

  ردحذف
 20. I scored full mark

  ردحذف
 21. FATHIMA FARHA
  37/37

  ردحذف
 22. So simple exam for question very precious questions

  ردحذف
 23. Submit Aavunnilla

  ردحذف
 24. Result varunnilla

  ردحذف
 25. 7clasinte peparinte notificshn onn thrumoo

  ردحذف
 26. Result eppola varunne

  ردحذف
 27. Result varrinnilla

  ردحذف
 28. Gk questions illalloo....

  ردحذف
 29. 9 class uplode

  ردحذف
 30. Superb very easy test👌🏻👌🏻

  ردحذف
 31. Reselt eppoya varuka

  ردحذف
 32. Mashallah 37/37

  ردحذف
 33. Result varanilla

  ردحذف

إرسال تعليق

أحدث أقدم

Hot Posts