മദ്റസ ടൈംടേബിൾ മോഡൽ | timetable model | Pdf download

സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് മദ്രസകളുടെ രണ്ടു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലെ ടൈംടേബിൾ മോഡൽ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. പിഡിഎഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യംവും ഉണ്ട്


Pdf download 

Post a Comment

أحدث أقدم

Hot Posts